Parcel.nl BV is slechts gehouden pakketten in behandeling te nemen, waarvan de labeling, de verpakking, de inhoud, het gewicht en de omvang voldoen aan, doch niet in strijd zijn met de op deze pagina vermelde specificaties en voorwaarden.

Voor alle pakketzendingen (Home en Business Delivery) tot 30 kg gewicht is dit pakket standaard verzekert tegen verlies en diefstal: 

 • - Binnen de EU voor maximaal Eur 500,00
 • - Buiten de EU voor maximaal Eur 100,00

Vrachtzendingen worden op kilo basis vergoed, conform onze verzendcondities bedragen die voor zendingen binnen Nederland maximaal € 3,40 per kilo en buiten Nederland maximaal 8,33 SDR per kilo.


Uitzondering:

 • - Pakketten verzonden als PoBox delivery of PostNL
 • - Parcelletters (leveringen zonder handtekening)
 • - Pakketten die verboden of niet toegestaande artikelen bevatten (ADR, wapens, drugs, etc)
 • - Pakketten die door de douane in beslag worden genomen ivm lokale bepalingen of het niet betalen van invoerrechten/BTW door de ontvanger


Bepalingen:

 • - Vergoed wordt de inkoopwaarde excl. BTW (moet aantoonbaar zijn)
 • - Gevolgschade, verpakkingskosten, te late levering, etc worden niet vergoed
 • - De melding moet binnen 30 dagen na verzending in ons ticketsysteem zijn gemeld.
 • - Glas, Gietijzer, Vloeistoffen, Goud, Geld, Waardepapieren, juwelen en kunst vallen buiten de verzekering.


Het is mogelijk om speciale of dure goederen bij te verzekeren. Hiervoor gelden volgende kosten:

poliskosten € 3,50
Premie: 1% van de te verzekeren waarde

Voor verzending moet dit per email bij onze planning worden vermeld met de inkoopwaarde, verkoopwaarde  en inhoud van het pakket. Na onze reply op de email met accoord is de zending verzekert.

Naast de inkoopwaarde worden bij verlies ook de verzendkosten vergoed. 

In het geval een zending is beschadigd, gelden onze algemene vervoersvoorwaarden. Belangrijke punten hier zijn:

 

 • De afzender behoort een zending goed te verpakken. Een goede verpakking is een stevige buitendoos met rondom vulmiddel waardoor het pakket ongeschonden een val van 100 cm kan doorstaan. 
 • Een handtekening door de ontvanger betekend dat deze het pakket in goede staat heeft ontvangen. 
 • Een ontvanger altijd wijzen om voor het zetten van de handtekening de doos te controleren op beschadigingen. Indien er beschadigingen zichtbaar zijn, dit te vermelden op het aftekenbewijs.
 • Bij schade moet doormiddel van foto's (buitenverpakking, binnenverpakking, artikel in de verpakking en schade van het artikel) bewezen worden dat de goederen goed verpakt waren.
 • Het pakket met inhoud moet op het afleveradres blijven liggen, in afwachting van afwikkeling van de procedure. het is mogelijk dat de verzekering/vervoerder het pakket afhaalt voor inspectie. Wordt het pakket teruggestuurd of de verpakking/inhoud weggegooid vervalt de aansprakelijkheid
 • Vergoeding is op basis van de AVC condities en beperkt tot € 3,40 per kilo voor zendingen binnen Nederland en 8,33 SDR per kolo voor zendingen buiten Nederland.